Hallgatói regisztráció

Alapadatok

A felhasználónév a regisztrációt követően nem módosítható.

Minimum 5, maximum 20 karakter.

[előhívó] [hálózat] [telefonszám], pl. 06-30/123-4567

A regisztráció feltételeinek elfogadásával egyértelmű és határozott hozzájárulásomat adom, hogy az általam megadott személyes adataimat a Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság Központi Hallgatói Szolgáltató Irodája kezelje (beleértve többek között azok összegyűjtését, tárolását, rendezését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, törlését). Az adatkezelés célja a karriertervezéssel és álláskereséssel foglalkozó weblap és szolgáltatás hallgatói adatbázisának feltöltése az álláskeresés és karriertervezés megkönnyítése érdekében. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a weboldalon munkaadóként regisztrált felhasználók állásajánlat illetve szakmai gyakorlati hely meghirdetése céljából a személyes adataimhoz hozzáférhetnek.

Kijelentem, hogy az általam megadott személyes adatok valósak, nem tartalmaznak félrevezető információt végzettségemre, szakmai tapasztalataimra vagy személyes tulajdonságaimra vonatkozóan. Tudomásul veszem, hogy felelősséggel tartozom minden olyan kárért, melyet az általam megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el.

Új kódot kérek!

Írja be a képen látható karaktereket a fenti mezőbe!

Az érintett az adatkezelés során élhet személyes adataival kapcsolatos jogaival, így a személyes adatokba való betekintés, helyesbítés, módosítás (kiegészítés vagy frissítés) és törlés jogával, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. A jogosulatlan adatkezeléssel szemben bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az adatokat a fent meghatározott kört kivéve nem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra. Az adatkezelés időtartama a szolgáltatásnyújtás időtartamáig, illetve az érintett személyes adatainak törléséig tart.

Az adatkezelő szükség esetén adatfeldolgozót vehet igénybe.

A nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezései irányadók.