A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya pályázatot hirdet!

Építész- és építőmérnök végzős hallgatóknak, illetve pályakezdőknek ajánljuk!

A Vas Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály építésügyi és építésfelügyeleti hatósági állások betöltésére.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó ügyintéző számára megállapított szakirányú felsőfokú végzettség:
 • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy
 • alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

Előnyt jelent:

 • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség,
 • „B” típusú jogosítvány,
 • építésügyi, építésfelügyeleti hatóságnál szerzett tapasztalat,
 • kivitelezéssel kapcsolatos gyakorlati tapasztalat,
 • felhasználói szintű alkalmazása: MS Office, ÉTDR, e-építési napló.

Az ellátandó munkakörhöz tartozó feladatkör, munkaköri feladatok:

 • a kormányhivatal építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatkörébe tartozó feladatok ellátása a 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet foglaltak szerint;
 • helyettesítés esetén - esetenként - építésügyi hatósági feladatok ellátása az építésügyi hatóság feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a Kormányrendeletben foglaltak szerint;
 • a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása;
 • adatszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglaltak szerinti határidőben és formában;
 • részvétel a szakmai képzéseken, közszolgálati továbbképzéseken;
 • kapcsolattartás a kormányhivatal más szervezeti egységeivel, szakhatóságokkal, illetve más szakmai területekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában meghatározottak irányadók.

Kompetenciák:

 • magas szintű szakmai felkészültség
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság;
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására.
 • együttműködési készség
 • problémamegoldó készség.

Munkavégzés helye: Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 1. Építésügyi Osztály 1.
  9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.
 2. Építésügyi Osztály 2.
  9900 Körmend, Szabadság tér 7.
 3. Építésügyi Osztály 3.
  9600 Sárvár, Várkerület 3.

Az építésügyi és építésfelügyeleti tevékenységet a 343/2006. (XII.23.) Korm.rendelet alapján Vas megyére kiterjedő illetékességgel látja el a kormányhivatal, de a feladatellátás osztályok szerint kerül megosztásra.

A kinevezés határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A teljes pályázati kiírás szövege itt olvasható!