Nemzetek Európája Karrierprogram

Nemzetek Európája Karrierprogram az Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében a Ludovika Campuson!

A program fő célja, hogy Magyarország több, az európai uniós intézményeknél sikeresen pályázó és elhelyezkedő szakemberrel rendelkezzen, növelve az európai uniós intézményeknél dolgozó, megfelelő szakpolitikai ismeretekkel rendelkező magyar szakemberek számát. Kiemelten fontos Magyarország hatékonyabb uniós érdekérvényesítésének erősítése és olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a magyar közigazgatáson belül is szükséges és hasznosítható intézményi, jogi és nyelvi ismeretanyaggal. Stratégiai célunk az uniós versenyvizsgára való felkészítés megfelelő hazai rendszerének kialakítása annak érdekében, hogy a központi közigazgatás személyi állományából minél többen kerüljenek vezető pozícióba az Európai Unió intézményeiben.

A Programban megvalósul
 
a) a végzős egyetemisták, fiatal diplomások, valamint közszolgálati dolgozók felkészítése és támogatása az EU tisztviselői karrier megkezdéséhez;

b) a „Nemzetek Európája Képzés” keretében

 • 6 hónapos szakmai felkészítés és
 • irányított felkészítés az Európai Személyzeti Hivatal (továbbiakban: EPSO) nyílt versenyvizsgáira.


A Nemzetek Európája Karrierprogram célja:

 • a magyar központi közigazgatás uniós ügyekkel foglalkozó szervezeti egységeinél (valamennyi tárca), illetve EU intézményekben folytatott karrier megkezdéséhez szükséges jogi, intézményi és nyelvi ismeretanyag továbbfejlesztése,
 • az angol nyelvi képességi szint növelése és aktív használatának fokozása szakmai nyelvi kurzusokkal és hálózatok támogatásával,
 • továbbá konzultációk magyar európai parlamenti képviselőkkel, a magyar Kormány Európai Uniós ügyekben eljáró képviselőivel.


Az egyetem a képzések kialakításán, megszervezésén és lebonyolításán kívül adatbázist üzemeltet a potenciális (és érdeklődő) munkavállalókról, valamint koordinálja az egyéni EPSO vizsgákat és pályázásokat. Ezen feladatok ellátása közvetve, de hatékonyan hozzájárul az uniós intézményekben dolgozó magyar munkavállalók számának növekedéséhez.

A karrierprogramra pályázhat:

 • minden 35 év alatti büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki egyetemi, illetve mesterszintű végzettséggel rendelkezik, vagy
 • azon felsőoktatási hallgató, aki legalább 180 kredittel és 4.00 tanulmányi átlag feletti teljesítménnyel lezárt tanévet tud igazolni, vagy
 • azon felsőfokú végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki a pályázat időpontjában már legalább egy éve a Kit. vagy a Kttv., Hszt., Hjt. alá tartozó jogállásban dolgozik,
 • és aki a fenti feltételek egyikének megfelel, és legalább B2 szintű igazolt angol nyelvvizsgával és ebből a nyelvből, a felvételi bizottság által értékelt C1 szintű tudással/nyelvismerettel, valamint egy további EU hivatalos nyelv B2 szintű igazolt nyelvtudással rendelkezik.


A tanúsítvány megszerzésének feltételei:
A képzésben való részvétel térítési díj mentes. A képzés elvégzéséről a résztvevő tanúsítványt kap, amely megszerzésének feltétele, hogy a résztvevő:

 • a képzés valamennyi tantárgyához tartozó kontaktórák legalább 70%-án személyesen jelen van (tantárgyanként 7 kontaktóra jelenlét és 70 nyelvóra), és
 • minimum 70%-os eredménnyel teljesíti a Programot záró vizsgát.


A képzés tananyaga díjmentes.

Ösztöndíj lehetőség:
A Képzés során az NKE ösztöndíj lehetőséget biztosít, amelyre vonatkozóan visszatérítési kötelezettség keletkezik, ha a résztvevő:

 • önhibájából nem szerez tanúsítványt;
 • a tanúsítvány kiállításának napjától számított 2 éven belül nem tud igazolni sikeres Európai Személyzeti Hivatal (EPSO) versenyvizsgát, illetve sikertelen EPSO vizsgák esetén legalább 3 EPSO vizsgán történő részvételt.

 
A képzés időtartama:

 • 2020. szeptember – 2020. február
 • 6 hónap, rugalmas munkarendben.


Jelentkezési határidő: 2020. május 15. 24:00 óra

További információ a képzésről, a modulokról, az EPSO vizsgáról és feladatokról, a felvételi jelentkezésről és az ösztöndíjprogramról:
https://nemzetekeuropaja.uni-nke.hu/nyitolap