Pályázat

A migrációs válság tetszőleges politikatudományi perspektívából!

Az MTA TK Politikatudományi Intézet pályázata egyetemi hallgatók részére.

Pályázni 7–8000 szavas magyar vagy angol nyelven írt tanulmányokkal lehet.
Pályázhat minden olyan hallgató, aki a pályázat kiírásakor magyarországi egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. Várják mind BA, mind MA hallgatók pályamunkáit. Egy pályamunkának legfeljebb két szerzője lehet.
A legjobb pályamű szerzője vagy szerzői 100 000 forintos pénzjutalomban részesülnek. A díj visszatartható és megosztható több pályázó között.
Átdolgozás után a győztes munka megjelenhet az MTA TK PTI Working Papers in Political Science c. sorozatban.
Határidő: 2017. március 15. 12:00
A pályázatokat elektronikus formában kell elküldeni a papp.zsofia@tk.mta.hu címre.
A pályamű formai követelményei:
  • 7–8000 szó (táblázatokkal, lábjegyzetekkel, stb. együtt), New Times Roman, 12 pt, 1,5 sortávolság
  • MS Word formátum
  • A fedőlap az alábbi elemeket tartalmazza: A mű címe, a szerző(k) neve, egyetem, szak, képzési szint (BA, MA), évfolyam, a szerző(k) elérhetősége (e-mail cím)
    A második oldalon fel kell tüntetni a pályamű címét, és egy maximum 150 szavas absztraktot
    Szövegközi hivatkozások, Chicago Style Manual 16. kiadás
  • Lábjegyzetek használata
  • A szerző(k)beazonosítására alkalmas adatokat kizárólag a fedőlapon tüntessék fel.
További információ:
Körösényi András – korosenyi.andras@tk.mta.hu
Papp Zsófia – papp.zsofia@tk.mta.hu