MFB - Praktikum program

A „Praktikum” program célja, hogy felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók szakmai képzését biztosítsa. A pályázat nyertesei a kötelező és/vagy nem kötelező szakmai gyakorlatuk során az elméleti tudásukat kamatoztatni tudják az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság szervezeti egységeinél, 3/6/12 hónap időtartamra.

A programra sikeresen pályázott fiatalok a szakmai gyakorlat alatt ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj mértéke havi: 40.000,- Ft-tól – 80.000,- Ft-ig terjedhet.

Praktikum Program pályázati feltételei:

A Praktikum programra pályázhatnak:
•    a felsorolt országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében állandó lakóhellyel rendelkező,
•    magyar állampolgárságú,
•    a pályázat benyújtásakor és az esetlegesen elnyert ösztöndíj teljes időtartama alatt is magyarországi egyetemekkel, főiskolákkal nappali tagozatos hallgatói jogviszonyban álló,
•    a szakmai gyakorlat megkezdésekor a 4. szemesztert sikerrel lezáró,
•    legalább a szakmai gyakorlatot megelőző 2 félévben 3,5–ös tanulmányi átlagot elérő hallgatók.

A Praktikum Programra a pályázatokat postai úton, elektronikus úton vagy személyesen kérjük az alábbi időpontokig a pályázati kiíráshoz tartozó pályázati űrlappal és az abban megjelölt mellékletekkel együtt megküldeni az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Humán erőforrás Igazgatóság címére Mentor - Praktikum Program jelzéssel (Budapest, 1051 Nádor utca 31.).

Amennyiben a pályázat megfelel a pályázati kiírásokban foglaltaknak, úgy a fent említett regisztrációs dátumokat követően a Bank kiértesíti a jelölteket az első meghallgatás időpontjáról. Későbbiekben az ösztöndíj újrapályázható.
•    A pályázati űrlap letölthető az MFB Zrt. honlapján. (www.mfb.hu). 
•    A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a buji.agnes@mfb.hu e-mail címen és a 06-1-428-17-61-es telefonszámon.