Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíja

A közigazgatás iránt érdeklődő, valamely felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Miniszterelnökség részéről a Fogyatékos félsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet
Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjára a közigazgatás iránt érdeklődő, valamely felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.


A Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramja (a továbbiakban: FKÖ Program) Kormány által alapított ösztöndíjprogram, melynek célja a szakmailag elhivatott, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj támogatással mégvalósuló szakirányú munkatapasztalat szerzésének biztosítása. A felvételt nyert ösztöndíjas számára a tapasztalatszerzés helyét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjas tanulmányainak és érdeklődési körének figyelembevételével, a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények (minisztériumok, budapesti helyszíneken) igényéinek megfelelően. A hallgatoók szakmai fejlődését a program teljes időtartama alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.


Az FKÖ Program várható időtartama: 2017. február 27. – 2017. május 26.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság;
  • felsőfokú tanulmányokkal összefüggésben legalább 4 lezárt félév;
  • aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel;
  • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtósáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 63. §-a ban meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásához

Az ösztöndíj összege: havonta 50 000 Ft adómentes jövedelem három hónapon keresztül

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni elektronikus formában lehet, a www.osztondijprogram.kormany.hu oldal „JELENTKEZÉS” menü pontjában meghatározott módon.

Pályázati időszak: 2017. január 2. – 2017. január 30.

A pályázat alapján felvehető ösztöndíjasok száma: 20 fő

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2017. február 15.

Kapcsolat és további információ:
Miniszterelnökség Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztálya,
fko@me.gov.hu

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2017. január 30. (hétfő) 24:00 óra